Kifoz
Kifoz

Bu içerik Doç. Dr. Akif Albayrak tarafından bilimsel makaleler referans alınarak oluşturulmuş ve onaylanmıştır.

Kifoz

Doç. Dr. Akif Albayrak

Ortopedi ve Travmatoloji

Profile Git

Kifoz Nedir?

Kifoz, üst sırt bölgesinde normalde düz olması gereken omurga görünümünün yuvarlak ve çıkık olduğu duruma denir. Çeşitli sebepler yüzünden meydana gelen bu eğrilikler kişiyi ilerleyen süreçte duruş bozuklukları, günlük aktivitelerde zorlanma, uyu halinde ağrı gibi problemlere sebep olmaktadır.

Bireyler günlük hayatlarında yaptıkları hareketler ve yanlış oturma biçimi gibi sebepler yüzünden kifozdan mustarip olabilmektedir. Kifoz, normalde dışarıdan bakıldığında düz görünen sırtın üst bölgesinde, anormal çıkık ve yuvarlak bir yapı oluşumudur.

Kifoz sorunu yaşayan hastaların duruşları daha öne eğik, omurga yapıları çeyrek daire biçimindedir. Normal bir omurga 20 ile 45 derece arası bir açıya sahiptir. Kifoz sorunu çeken hastaların omurgaları 45 dereceden fazla bir eğriliğe sahiptir.

Röntgende fark edilebilen bu eğrilik genellikle 50 derece ve üstü olarak kabul edilir. Her hastada aynı semptomlar göstermese de temel olarak dışarıdan bakılınca çeyrek daire şeklinde bir sırt ve anormal kavis göze çarpmaktadır. 

Fiyatlar Doç. Dr. Akif Albayrak tarafından kişiye özel verilmektedir. Fiyat belirlenirken birçok unsur gözetilerek verilmektedir. Fiyat talebinde bulunmak için aşağıdaki formu doldurunuz.

Bilinen 5 tür kifoz vardır.

Konjenital Kifoz

Hamilelik döneminde anne karnında gelişimini sürdüren fetüsün, omurga gelişimi sırasında oluşan anormallikler kifoza sebep olmaktadır. Konjenital kifoz, bazen erken yaşta tespit edilerek cerrahi müdahaleyle tedavi edilebilmektedir. Bazı hastalarda ise bu durum ergenlik dönemine kadar tespit edilemez ve bu dönemde cerrahi operasyon diğerine oranla daha zorlayıcıdır. Serebral palsi hastalığı da kifoza sebep olabilmektedir.

Post Travmatik (Travma Sonrası) Kifoz

Omurga yaralanmaları sonrası yaşanan kifoz oluşumudur. Araba kazaları, şiddetli düşme durumları, omurgada yaşanabilen kırılma veya yaralanmaları, şarapnel veya kurşun yaralanmaları post travmatik kifoz sebeplerindedir. Omurga kırılmaları sonucu kemiklerde çökme ve omurga kıvrılması gözlenebilmektedir.

Metabolik Kifoz

Metabolik kifoz, kemiği sert ve güçlü hale getirmede vücut tarafından kullanılması gereken fosfor, magnezyum, kalsiyum gibi minerallerin kullanılmaması sonucu oluşmaktadır. Bu mineraller kemiklerin daha sert ve güçlü olmasını sağlamaktadır. Vücut tarafından kullanılmadığı durumda kemiklerde kırılma ve sıkışma oluşmaktadır. Gençlerde ve ileri yaş hastalarda görülen bu durum kifoza sebep olabilmektedir.

Postural Kifoz

İleri yaş hastalarda omurgadaki kırıklar yüzünden çöken kemik blokları postural kifoza sebep olabilmektedir. Genç hastalarda ise genellikle duruş bozuklukları, kasların omurgayı kambur bir biçimde tutmasına sebep olmaktadır. Bu yanlış duruş pozisyonları postural kifoza sebep olmaktadır. 

Scheuermann Kifozu

Sebebi henüz tespit edilemeyen bir tür kifozdur. Röntgen filmlerinde omurgadaki mevcut eğriliğin 55 dereceden fazla olduğu gözlenmektedir. Genellikle yumuşak doku patolojisine veya altta yatan bir kemiğe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Scheuermann kifozunda omurların arka tarafları ön taraflarından daha hızlı büyümektedir. Bu büyüme düzensizliği, şekilsiz omurlara sebep olmaktadır. Hastalarda hızlı büyüme çağında ortaya çıkmaktadır. Teşhisi için hastadan öne doğru eğilmesi istenir. Öne doğru eğilen hastanın sırtında net bir şekilde kambur görülebilmektedir. 

Scheuermann kifozu ergenlik döneminde sırt ağrıları ve duruş bozukluğu durumlarıyla ortaya çıkabilmektedir. İlerleyen yaşlarda ağrı azalabilmektedir. Çoğu zaman hastalar tarafından hayatlarını çok etkilemediğinden önemsenmemektedir. Ağır hastalarda uyumak ve uzanmak neredeyse başın altına iki yastık onmadan imkansızdır.

Kifoz Neden Oluşur?

 • Ağır çanta taşınması, eğilme, oturma halindeyken öne doğru eğilerek oturulması gibi sebepler duruş bozukluğuna, bu da kifoza sebep olabilmektedir.
 • Uykudayken sırtın çıkık durmasını sağlayacak pozisyonlarda uyumak, sıklıkla cenin pozisyonunda uyumak da hem boyun hem de omurga sağlığı açısından sorun olabilmektedir.
 • Fetüsün anne karnındaki normal gelişimi esnasında anormal omur kaynaşmaları kifoza sebep olmaktadır.
 • İleri yaştaki hastalarda kemik ve kas erimeleri sonucu duruş bozuklukları oluşabilmektedir. Bu da kifoza sebep olabilmektedir.
 • Omurga yaralanmaları sonucu kifoz oluşumu gözlenebilmektedir.
 • Özellikle yetişkinlerde görülen sırt ağrıları yaşayan bireyler dikkatli olmalıdır. Zamanla kötüleşen kifoz, nefes darlığı yemek yiyememe gibi durumlara da sebep olmaktadır.
 • Yorgunluk,
 • Omurganın hassasiyeti,
 • Omurların düzgün gelişmemesinden kaynaklı anormal şekilli omur yapısı da kifoz oluşmasına sebep olmaktadır.

Kifoz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kifoz tedavisi kifozun derecesi, hastanın yaşı, varsa kalan büyüme miktarını, deformite derecesini, sırtta ağrı olup olmaması, genel sağlık durumu gibi sebepler ışığında planlanmaktadır. Uzmanlar ağır kifoz haricinde cerrahi müdahaleyi pek tercih etmemektedirler.

Konjenital kifoz hariç diğer tür kifoz vakalarında çok nadir önemli organ ve dokular üzerinde olumsuz etkisi olmaktadır. Kifoz tedavisi hastada saptanan semptomlara göre de planlanmaktadır. 

Egzersiz Yapmak

Hafif artışlı kifoz ve duruş bozukluğundan kaynaklı kamburluk durumlarında hastalara fizik tedavi tavsiye edilmektedir. Bu egzersizler, sırt ekstansörünün gerilmesini ve güç kazandırılmasını, aynı zamanda çekirdek güçlendirilmesini hedeflemektedir. Günlük olarak planlanan bu egzersizler ağrı ve kifoz görünümünü yönetebilmede önemli bir konuma sahiptir.

Destek

Aktif büyüme çağındaki çocuk hastalarda kifoz derecesinin artması ve mevcut kifozun düzeltilmesini sağlamak amacıyla kullanılan iki farklı tedavi yöntemi mevcuttur. Bunlar Milwaukee korsesi ve supraklaviküler kuşaktır. Kifozun derecesine göre bu iki seçenek arasında tercih yapılmaktadır. Kifoz eğrileri 65 dereceden büyükse aktif büyüme çağındaki hasta için kuşak kullanılması tavsiye edilmektedir. Ergenlik döneminde ve büyüme eğilimi gösteren hastalarda ise 23 saat takılması gereken korse önerilmektedir.

Ameliyat

Kifoz ameliyatı, cerrahlar tarafından genellikle ağır vakalarda tercih edilmektedir. İşlem, sırtın tam ortasında deformenin uzunluğu kadar olacak şekilde kesi atılmasıyla başlar. Omurganın kemikleri serbest bırakılır ve hazırlanır.

Omurun her iki tarafında da pedikül adlı güçlü kemik parçası yer almaktadır. Titanyumdan yapılmış olan 2 in uzunluğunda vidalar, pediküllere yerleştirilir. Bu işlemde omuriliği korumak çok önemlidir. Operasyonda, omuriliğin hareket ve gelişimini göstermek için gerçek zamanlı X ışını kullanımıyla pedikül vida yerleştirilmesini amaçlar. Nörofizyologlar tarafından omurilikte yaşanan gelişim ve aktivite takip edilerek yorumlanır.

Bu yorumlar sonucunda cerrahi operasyon ihtiyacı olup olmadığını cerraha bildirmektedir. Pedikül vidaları oturtulduktan sonra kifoz düzeltilir. Ardından vidalara kobalt krom çubuklar geçirilir ve kilitlenir. Omurga füzyonu oluşturmak için hastanın kaburgasından kemik grefti alınır ve kibrit çöpü benzeri kesilen bu dokular omurganın arkası boyunca bir nevi paketlenir.

Vücut içinde eriyen dikişler yardımıyla kas tabakaları kapatılır. Dıştaki deride mevcut olan kesik de dikiş bantları veya kelebek kapak olarak tabir edilen malzemelerle kapatılır. 

Kifoz Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Hastalar kifoz ameliyatından 20 gün sonra dikişlerin alımı için kontrole gitmelidir.
 • Ameliyat sonrası 3 günde bir pansuman yapılmalıdır. Yaranın hijyeni açısından düzenli yapılması önemlidir. Özellikle dikişlerin alımına kadar yara suyla temas etmemeli ve temizliğine önem verilmelidir.
 • Yaranızda gözlenebilecek olumsuz iltihaplanma, kötü kokulu akıntı, ısınma hissi gibi durumlarda doktorunuza danışmalısınız.
 • Operasyon sonrası ağrı hissedilebilmektedir. Bu ağrılar için doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz.
 • Fizik tedaviler ameliyat sonrası dönem için oldukça önemlidir. Fizyoterapistiniz tarafından size tavsiye edilen egzersiz programına riayet edilmelidir.
 • Ameliyat sonrası ilk dönemde tuvalet ihtiyacını karşılamakta zorlanabilirsiniz. Bu süreçte alaturka tuvalete gitmemeniz tavsiye edilmektedir. Alafranga tuvalet kullanabilirsiniz. 
 • Ameliyat sonrası kabızlık problemi yaşanabilmektedir. Bol sıvı alıp yürüyüş yapabilirsiniz.
 • Operasyondan yaklaşık bir hafta boyunca duş alınmamalıdır. Bir haftanın ardından doktorunuz izin verirse duş alabilirsiniz. Ancak dikişlerin alınması da beklenebilmektedir.
 • Eğilmek istediğinizde kalça ve dizlerin öne doğru bükülerek eğilmeniz gerekmektedir. Sırtınızı bükmemelisiniz.
 • Ameliyat sonrası yüksek sandalyede oturulması önerilmektedir. Bu oturuşlar ilk başlarda kısa tutulmalıdır. Zamanla arttırılabilmektedir.
 • Yatağınızdan inerken ve yatağa çıkarken dikkat etmelisiniz. Yataktan çıkmak için kalça ve dizler bükülerek yana doğru hafifçe dönebilirsiniz. Ellerinizden destek alarak bacaklarınızı yataktan sarkıtarak çıkabilirsiniz.
 • Ameliyat sonrası genellikle masa başı işler için 8 ia 12 hafta arası bir sürenin geçmesi önerilmektedir.
 •  Hafif ağırlık kaldırma durumları içeren işler için bu süre 3 ila 5 ay, ağır işler için ise 6 ila 12 ay arası bir süre beklenmelidir.
 • İşe dönme sürecinde kademeli sistem uygulanabilir. Örneğin önce yorulana kadar, ardından yarım gün ve en son hastanın kendini iyi hissedeceği bir zaman diliminde de tam gün işe gidilebilir.
 • Okulda tahtayı rahatlıkla görebildiğiniz bir konum ameliyat bölgeniz için daha sağlıklı olacaktır.
 • Ağır çanta, eşya veya kitap taşınmamalıdır. Çantalar her iki omuza takılacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Hafif sportif faaliyetlere yaklaşık 3 hafta, takım sporlarına ise 12 ay sonra başlanması önerilmektedir. Yaklaşık 6 hafta sonra haftada 2’şer kez 1’er saat yüzülebilir.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Kifoz ameliyatı riskli midir?

Omurga ameliyatlarının hepsinde belirli bir risk vardır. Kifoz ameliyatı da bir omurga ameliyatı olduğu için belli riskleri vardır. 

Kifoz kalbi etkiler mi?

Çok ileri derecedeki skolyoza eşlik eden kifozlar kalbi etkileyebilir. Hafif derecedeki kifozlar kalbi etkilemez.

Kifoz boyu kısaltır mı?

Kifoz boyu bir miktar kısaltır. Kifozdan dolayı aşırı derecede öne eğilen omurga totalde boyun kısalmasına sebep olur. 

Kifoz polisliğe engel midir?

Kifoz 70 derece ve üzerinde değilse polisliğe engel değildir.

Kifoz ağrı yapar mı?

Kifoz ağrı yapabilir. Özellikle hamstring kası kısalığı var ise ve bazen de kifoza belde kayma eşlik edebiliyor bu tür durumlarda bel ağrısı olabilmektedir. 

Kifoz egzersiz ile düzelir mi?

Kifozun tipine göre değişmektedir. Düşük derecedeki kifozlar erken yaşta başlanan egzersizlerle engellenebilir ve özellikle duruş bozukluğuna bağlı oluşan kifoz ise egzersiz ve fizik tedavi ile kesinlikle düzelir. Ancak ileri derece kifozlar egzersiz ile düzelmemektedir.

Kifoz kaç derece üzerinde ameliyat edilir?

Kifozun dereceleri şöyledir;

40-60 derece: normal kifoz,
60 ve üstü derece: hiperkifozdur. 

Kifoz, 70 derece ve üzerinde ise kozmetik olarak kötü bir görüntü söz konusudur. Bu durumda ameliyat kararı verilebilir. 60-70 derece arası kifoz tedavisi fizik tedavi ve rehabiliyasyon ile yapılabilir. 

Kifoza hangi spor iyi gelir?

Kifoza yönelik yapılan bazı spesifik egzersizler vardır. Özellikle sırt kaslarını güçlendiren egzersizler, pilates hareketleri, ters mekik hareketleri ve yüzme kifoz için iyidir. Ancak bu egzersiz ya da hareketleri profesyonel bir fizik tedavi uzmanı ile yapmakta fayda vardır.

Kifozda hangi kaslar kısalır?

Kifozda kasların kısalmasından ziyade özellikle sırtta bulunan antigravite kaslarının boyu uzar. Çok ileri vakalarda ön taraftaki kasların kısalması söz konusu olabilir. Bunların dışında hamstring grubu denilen kalçanın arkasından başlayıp dizin arkasına kadar inen kasların boyu da kısalabilir. Kifozu olan hastalar genellikle dizlerini bükmeden parmak ucuna değemezler.

Kifoza hangi bölüm bakar?

Kifoza ilgi alanı omurga olan branşlar bakabilir. Örneğin ameliyatsız tedavi olarak fiziksel tıp ve rehabilitasyon bakabilir. Omurga ile uğraşan beyin cerrahisi ya da ortopedi ve travmatoloji bölümü de kifoz hastalığına bakabilir. 

Yayınlanma Tarihi: 13 Kasım 2020
Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2021

Uzmana Sorunuzu Sorun

Lütfen içeriği değerlendirin. Rehberimizden ne derece memnun kaldınız?